การเข้ารหัส Convolution Code

posted on 06 May 2010 10:30 by pixzar in Network

การเข้ารหัส Convolution Code

convolutioncode.jpg

Convolution Code หรือบางคนอาจเรียกว่า รหัสแบบขด จัดอยู่ในกลุ่มของ การเข้ารหัสผ่านช่องสัญญาณ (Channel Coding) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้รับ รับสัญญาณ ได้ครบถ้วน หรือหากเกิดมีสัญญาณรบกวนขึ้น ผู้รับสามารถรับรู้ได้ถึงความผิดพลาด ของข้อมูลที่ได้รับ อีกทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ได้ โดยวิธีนี้เรียกว่า Forward Error Correction (FEC)

การเข้ารหัส Convolution Code นั้น นำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่นใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ รวมถึงในสัญญาณดาวเทียม และใน BlueTooth อาจเนื่องจากหากเกิดข้อผิดพลาด หรือมี Noise เข้ามากวน ฝั่งผู้รับสามารถตรวจสอบ และแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับ กลับมาถูกต้อง

ที่มา : http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/category/information-theory/

Comment

Comment:

Tweet